Termen

Termen om je vrienden uit te leggen;

De termen die je in de schuldsanering of WSNP tegenkomt zijn voor jou waarschijnlijk gesneden koek.  Maar hoe leg je het je vrienden of familie goed uit? Onderstaande uitleg van de termen kan je helpen.

WSNP:  wettelijke schuldsanering natuurlijk personen.  Is de wettelijke manier om na drie jaar van je schulden af te komen. En na die drie jaar zonder schulden verder te kunnen gaan.  Hiervoor is een rechter nodig die verklaart dat je niet in staat bent zelfstandig je schulden af te lossen.  Deze vorm van schuldsanering ( wegwerken van je schulden) kan alleen als je buiten jouw schuld in de schulden bent geraakt. Om hier in terecht te komen dien je eerst met je problematische schulden naar de gemeente te gaan.  Pas als de gemeente met de schuldeisers  niet tot een deal kan komen wordt de stap gezet om een aanvraag in te dienen voor het WSNP traject.

Minnelijk traject  Bij problematische schulden die je niet meer zelf kunt oplossen ga je  naar de gemeente. Als je met de gemeenteambtenaar alle administratie hebt gesorteerd en je weet wat je schulden zijn gaat de gemeente ambtenaar een voorstel doen aan de schuldeisers. Dit voorstel is een aflossingsvoorstel. Omdat je het gehele bedrag  niet kunt betalen wordt er een deel van de totale schuld genomen en dit wordt voorgesteld aan je schuldeisers. In dit  minnelijke traject  (zonder rechter) is het aan schuldeisers om hier ja of nee op te zeggen.  Als de schuldeisers akkoord gaan hoef je niet meer naar de rechter voor een aanvraag voor de WSNP.

Schuldsanering:  Als het minnelijke traject succesvol is (de schuldeisers zijn akkoord gegaan met aflossingsvoorstel) dan ga je in de schuldsanering. Deze periode duurt drie jaar. In deze drie jaar worden al jouw inkomens gestort op een derde rekening. Dit is een spaarrekening waarop jouw inkomsten aan het einde van die drie jaar  aan de schuldeisers worden overhandigd. De gemeente beheert die rekening. Zij storten jouw salaris, waarvan een bedrag in mindering is gebracht voor de aflossing,  op jouw eigen rekening. Sanering staat voor gezond maken, herstellen, opruimen. Na drie jaar ben je schulden vrij. Geheel volgens de afspraak die er met je schuldeisers is gemaakt.

Het vrij te laten bedrag; Als je in de schuldsanering zit of in de WSNP moet je leven van het “vrij te laten bedrag”. Jouw leefgeld (het vrij te laten bedrag) bestaat uit jouw inkomen minus de aflossing aan de schuldenaren. Het vrij te laten bedrag is de geldsom die bestaat uit jouw vaste lasten, huishoudgeld en geld voor kleren enzovoorts.

schuldhulpverlener; De schuldhulpverlener is degene die jou behulpzaam is bij het oplossen van jouw schulden. Dat kan iemand van de gemeente zijn of een bijvoorbeeld een curator. Maar ook een door jou ingehuurd persoon.

Finale kwijting; wanneer een schuldeiser akkoord gaat met een percentage van de schuld en de rest laat zitten.

Bewindvoerder; De bewindvoerder is degene die, voor degene die dat niet zelf kan, de geldzaken regelt. Hij beheert de administratie. Hij of zij betaald de rekeningen en zorgt ervoor dat de vaste lasten betaald worden. Zonder overleg mogen er geen nieuwe kosten aangegaan worden of abonnementen afgesloten. De bewindvoerder geeft leefgeld voor huishouden en eten. Alle andere financiële zaken worden door de bewindvoerder geregeld.

Informatieplicht: Je bent aan je schuldhulpverlener of bewindvoerder verplicht om wijzigingen in jouw persoonlijke situatie door te geven Dat kan zijn verandering in werk, samenstelling van je gezin, extra kosten. Kortom alles door te geven dat jouw financiële situatie kan veranderen.

Betalingsverplichting: Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan als je in de WSNP of schuldsanering zit. Je hebt dus de plicht om je rekeningen direct te betalen.

Derde rekening: Het geld dat gespaard wordt van jouw inkomen voor de schuldeisers, wordt gedurende de periode dat je in de sanering zit, gezet op een derde rekening. Dit is een bankrekening waar je salaris en andere inkomsten op worden gestort. Daarvan is een gedeelte voor jou ( het vrij te laten bedrag) en al het overblijvende gaat naar de schuldeisers.

Schone lei: Na drie jaar in de schuldsanering of WSNP gezeten te hebben zit jouw tijd erop. Je eventuele schulden die er nog zijn, worden kwijtgescholden. Je hebt officieel geen schulden meer. Je bent echter nog wel voor vijf jaar geregistreerd bij de BKR (bureau voor krediet registratie). Dat betekend dat je geen leningen kunt afsluiten.

 

Email this to someoneShare on Facebook