Termen in de schuldsanering of WSNP ?

Hoe leg je jouw vrienden al die termen uit?

Als ik mijn vrienden moet uitleggen hoe mijn schuldsanering in elkaar zit loop ik er wel eens tegenaan dat ik een heleboel termen gebruik die de ander niets zegt. Ik moet dan goed nadenken hoe ik al die termen uitleg. Ik heb ze eens op een rijtje gezet. Het verschil tussen WSNP en schuldsanering heb ik al een keer uitgelegd. Deze zijn bij de pagina termen te vinden.

Het vrij te laten bedrag; Als je in de schuldsanering zit of in de WSNP moet je leven van het “vrij te laten bedrag”. Jouw leefgeld (het vrij te laten bedrag) bestaat uit jouw inkomen minus de aflossing aan de schuldenaren. Het vrij te laten bedrag is de geldsom die bestaat uit jouw vaste lasten, huishoudgeld en geld voor kleren enzovoorts.

schuldhulpverlener; De schuldhulpverlener is degene die jou behulpzaam is bij het oplossen van jouw schulden. Dat kan iemand van de gemeente zijn of een bijvoorbeeld een curator. Maar ook een door jou ingehuurd persoon.

Finale kwijting; wanneer een schuldeiser akkoord gaat met een percentage van de schuld en de rest laat zitten.

Bewindvoerder; De bewindvoerder is degene die, voor degene die dat niet zelf kan, de geldzaken regelt. Hij beheert de administratie. Hij of zij betaald de rekeningen en zorgt ervoor dat de vaste lasten betaald worden. Zonder overleg mogen er geen nieuwe kosten aangegaan worden of abonnementen afgesloten. De bewindvoerder geeft leefgeld voor huishouden en eten. Alle andere financiële zaken worden door de bewindvoerder geregeld.

Informatieplicht: Je bent aan je schuldhulpverlener of bewindvoerder verplicht om wijzigingen in jouw persoonlijke situatie door te geven Dat kan zijn verandering in werk, samenstelling van je gezin, extra kosten. Kortom alles door te geven dat jouw financiële situatie kan veranderen.

Betalingsverplichting: Er mogen geen nieuwe schulden ontstaan als je in de WSNP of schuldsanering zit. Je hebt dus de plicht om je rekeningen direct te betalen.

Derde rekening: Het geld dat gespaard wordt van jouw inkomen voor de schuldeisers, wordt gedurende de periode dat je in de sanering zit, gezet op een derde rekening. Dit is een bankrekening waar je salaris en andere inkomsten op worden gestort. Daarvan is een gedeelte voor jou ( het vrij te laten bedrag) en al het overblijvende gaat naar de schuldeisers.

Schone lei: Na drie jaar in de schuldsanering of WSNP gezeten te hebben zit jouw tijd erop. Je eventuele schulden die er nog zijn, worden kwijtgescholden. Je hebt officieel geen schulden meer. Je bent echter nog wel voor vijf jaar geregistreerd bij de BKR (bureau voor krediet registratie). Dat betekend dat je geen leningen kunt afsluiten.

Email this to someoneShare on Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.